Vědecký výbor pro potraviny

HOMEPAGE    PROGRAM   ČLENOVÉ    DISKUSE    DOKUMENTY    PRŮZKUMY   RŮZNÉ    PRACOVNÍ MATERIÁLY   PS VÝŽIVA

Hlavní strana / Homepage

Mandát vědeckého výboru

Na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001, ze dne 10.12.2001, bylo MZ ČR pověřeno založením tzv. vědeckého výboru pro potraviny, který by se v praxi zabýval otázkami hodnocení zdravotních rizik a komunikací o riziku v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin (potraviny a suroviny k jejich výrobě, výživa, aditiva, pesticidy, kontaminanty chemické i mikrobiologické, GMO potraviny, materiály a předměty přicházejících do styku s potravinami, alimentární onemocnění včetně alergií).

Náplň práce výboru by měla být odrazem a doplňkem náplně práce některých panelů Evropského úřadu pro zdravotní nezávadnost (bezpečnost) potravin (EFSA), který byl schválen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, ze dne 28.ledna 2002. Činnost této nové instituce se postupně rozvíjí, což lze sledovat na webové stránce EFSA.

Sídlem VVP bylo určeno Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně, SZÚ. Vědecký výbor pro potraviny zahájil fakticky svou činnost 5.2. 2003, kdy se konalo 1. řádné zasedání. Statut a jednací řád Výboru byl schválen v květnu 2003.

Praktický výkon činnosti výboru je závislý na financování práce.

V roce 2008 byl rozpočet v rámci organizačních změn na SZÚ redukován na minimum, takže neumožnil praktickou činnost. Od roku 2009 činnost VVP není financována, výbor ale nebyl zrušen.

Spojení

Podmínky pro kandidáty členství ve VVP.


Last edit: 20.05.2011, J.Ruprich