Vědecký výbor pro potraviny

PODMÍNKY PRO KANDIDATURU NA ČLENA VVP

Následující podmínky byly stanoveny v roce 2002, před ustavením VVP. K 31.12.05 nebyl vznesen žádný požadavek k jejich změně, proto jsou i nadále platné při výběru kandidátů na členství ve VVP. Samozřejmě se předpokládá i znalost novějších legislativních předpisů, které mají vztah k bezpečnosti potravin a činnosti vědeckých výborů.

Pracoviště SZÚ v Praze bylo pověřeno oslovením odborných institucí s cílem nalézt erudované odborníky, kteří by byli schopni kandidovat na členy vědeckého výboru. V této souvislosti byly vybrány nejrůznější instituce v ČR, které byly požádány o nominaci svých předních expertů, s dostatečnou odbornou erudicí, ale i pracovní výkonností, protože lze očekávat, že prestižní členství ve vědeckém výboru přinese také řadu nových pracovních závazků. Kandidovat na člena výboru může i jakýkoli občan ČR, mimo oslovené instituce, pokud splňuje níže uvedené podmínky pro kandidaturu.

Předpokládá se, že kandidát na člena výboru:

a také

Návod, jak kandidovat na člena vědeckého výboru pro potraviny:

1. Přihlášku podává kandidát formou vyplněného dotazníku.

2. Kandidát by měl prostudovat výše uvedených 10 podmínek

2. Kandidát by měl prostudovat usnesení vlády ČR č. 1320 /2001 (strategie bezpečnosti potravin) (pdf)

3. Kandidát by měl prostudovat nařízení EP č. 178 / 2002 (zřízení EFSA) (pdf)

4. Kandidát by měl vyplnit dotazník pro uchazeče o členství ve vědeckých výborech (doc)

    (v elektronické / písemné podobě)

5. Kandidát by měl odeslat vyplněný dotazník na emailovou adresu: sekretariat@chpr.szu.cz

    a současně podepsanou kopii na adresu:   CHPŘ SZÚ, Palackého 1-3, 612 42 BRNO,        

   

Pokud by byly jakékoli dotazy ohledně kandidatury do vědeckého výboru pro potraviny, je možné telefonovat či faxovat  na tel./fax č. 05-41211764 nebo komunikovat prostřednictvím emailu: jruprich@chpr.szu.cz .


Last edit: 28.12.2005, J.Ruprich