Vědecký výbor pro potraviny

HOMEPAGE    PROGRAM   ČLENOVÉ    DISKUSE    DOKUMENTY   PRŮZKUMY   RŮZNÉ    PRACOVNÍ MATERIÁLY

Členové

Doc.MVDr.

Jiří

Ruprich

CSc.

CV

SZÚ, CHPŘ Brno

Ing.

Jitka

Sosnovcová

 

CV

SZÚ Praha, NRC pro plasty a předměty běžného užívání

Ing.

Daniela

Winklerová

 

CV

SZÚ Praha, NRL pro aditiva v potravinách

RNDr.

Vladimír

Špelina

CSc.

CV

SZÚ Praha, NRL pro mikrobiologii potravin

RNDr.

František

Malíř

Ph.D.

CV

ZU Hradec Králové,odd.xenobiochem,NRL pro biomarkery mykotoxiny

Prof.Ing.

Jana

Hajšlová

CSc.

CV

Ústav chemie a nalýzy potravin, VŠCHT Praha

MVDr.

Vladimír

Ostrý

CSc.

CV

SZÚ, CHPŘ Brno, NRC pro mikroskopické houby a jejich toxiny

MUDr.

Květa

Ettlerová

 

CV

Ústav klinické imunologie a alergologie,FN Hradec Králové

Ing.

Marie

Jechová

 

CV

KHS Středočeského kraje

MVDr.

Jiří

Drápal

 

CV

Státní veterinární správa

Ing.

Milena

Kozáková

 

CV

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

MUDr.

Dana

Müllerová

 Ph.D.

 CV

Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tajemník a sekretariát

RNDr.

Irena

Řehůřková

Ph.D.

 

SZÚ, CHPŘ Brno, OS chemie

p.

Marie

Rossnerová

 

 

SZÚ, CHPŘ Brno

 


Last edit: 25.11.2006, J.Ruprich