Otravy metanolem - obecné informace z CZVP SZÚ  


Vážení čenáři, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o informace v období vrcholící kauzy otrav metanolem. Naše informační linka fungovala 24 hod denně v období od 12.9. do 23.10. 2012. Během této doby informace shlédlo přes 4200 zájemců, zaznamenali jsme přes 300 telefonických a více než 100 emailových dotazů.

Od 24.10. byl režim 24 hod servisu zrušen a tato stránka dále slouží jako obvyklý informační zdroj pro širší veřejnost. Stránka primárně neinformuje  o aktivitách kontrolních orgánů, které mají své vlastní informační kanály. Není určena k informování o správních rozhodnutích MZ ČR, OOVZ ani k právnímu výkladu těchto rozhodnutí.

Spojení: emailem: methanol@chpr.szu.cz; tel. +420 515577511 (541211764) (7:00-15:30 hod)                STARŠÍ INFORMACE


Analýza metanolu a isopropanolu v lihovinách podle Nařízení vlády č.317/2012 v akreditované laboratoři SZÚ

Tyto analýzy jsou doplňkovou činností pracoviště CZVP SZÚ vyvolanou mimořádnou situací způsobenou kauzou otrav metanolem.

 • Kvantitativní analýza metanolu v alkoholickém nápoji

Nejpoužívanější instrumentální  analytickou metodou pro stanovení metanolu v alkoholických nápojích je plynová chromatografie s plameno-ionizační detekcí. Laboratoře akreditované na stanovení metanolu lze zjistit dle seznamu Českého institutu pro akreditaci (http://www.cai.cz/default.aspx?id=10&scopeId=9). Pro veřejnost lze využít laboratoří, které nejsou přímo svázány se státní dozorovou činností, tedy příspěvkové a soukromé organizace. Pro orientační, screeningový průkaz lze využít i laboratoře, které tuto zkoušku akreditovanou nemají.


Rychlé hodnocení zdravotního rizika 2-propanolu (isopropanolu) v lihovinách pro koncového spotřebitele v ČR (pdf, 0,2 Mb, 26.10.2012)

Rychlé hodnocení zdravotního rizika metanolu v lihovinách pro koncového spotřebitele v ČR (pdf, 0,3 Mb, 11.10.2012)


Uvolnění "prohibice" lihovin s 20 a více % etanolu - mimořádné opatření MZ ČR (27.9.2012, 13:25, platí s časem vyhlášení)

Informace administrativně-správního charakteru ("čtení kolku") Vám nejlépe mohou poskytnout jednotlivé Krajské hygienické stanice (spojení - viz tabulka tel. čísel níže). K rozluštění kolku lze také použít informace Unie výrobců a dovozců lihovin - http://www.certifikacelihovin.cz/, případně web konkrétního producenta/dodavatele lihoviny.

KONTAKTY NA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
KRAJ TELEFON
Hl. m. Praha 224 212 039, 296 336 700
Středočeský kraj 234 118 229,  234 118 111
Jihočeský kraj 387 712 111
Plzeňský kraj 377 155 311
Karlovarský kraj 355 328 351, 355 328 311
Ústecký kraj 477 755 150, 477 755 110
Liberecký kraj 485 253 125, 485 253 111, 483 368 519
Královéhradecký kraj 495 058 425, 495 058 111
Pardubický kraj 466 052 344
Kraj Vysočina 567 564 577, 567 564 551
Jihomoravský kraj 519 305 158, 545 113 066 
Olomoucký kraj 585 719 266, 585 719 111
Moravskoslezský kraj 595 138 179, 595 138 111
Zlínský kraj 577 006 729, 577 006 711

Prezentace:

Spotřeba etanolu/alkoholických nápojů v ČR (prezentace některých publikovaných dat, pdf, 0,4 Mb, 27.9.2012)

ALKOHOL VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA    Alkohol ve výživě člověka (vzdělávací prezentace, pdf, 3,3 Mb, 22.9.12)     Co je to lihovina (nařízení EPaR č.110/2008)  

    Praktické souvislosti "prohibice" z hlediska "vlivu na zdraví" (odborná prezentace, pdf, 0,26 Mb, 26.9.2012, korig.verze)

 


Vliv metanolu na zdraví          

Podstata jedovatosti metanolu

 • Cílem toxického efektu metanolu je sítnice oka. Příznaky jsou pozorovány zejména po velkých dávkách metanolu.
 • V těchto velkých dávkách způsobuje metanol nevratné poškození vedoucí ke slepotě a v ještě vážnějších případech i ke smrti.
 • Otrava počíná opojením po požití metanolu (podobně jako po etanolu), následovaná časovým obdobím bez zjevných příznaků v čase mezi 12 - 24 hod po požití.
 • V tomto období se rozvíjí metabolická acidóza, která pokud není léčena, může končit smrtí.
 • Poruchy vidění zahrnují bolesti očí, neostrostí vidění, zúžení zorného pole a další problémy (zrnění, sněžení).
 • Trvalá slepota se vyvine do 48 hod.
 • Dochází k poškození CNS, které se později porojvují podobně jako příznaky Parkinsonovy nemoci.

K čemu v těle dochází při akutní (krátkodobé) expozici - obvykle vyšších dávek

 • Metanol je v těle po požití rychle vstřebáván a dostává se do různých orgánů podle obsahu vody v těchto orgánech.
 • Metanol je pak enzymaticky oxidován dvěma cestami - pomocí kataláz nebo alkoholdehydrogenázy, která se uplatňuje hlavně u člověka.
 • Alkoholdehydrogenáza rychle mění metanol přes formaldehyd až na kyselinu mravenčí.
 • Kyselina mravenčí může být dále oxidována až na oxid uhličitý, pomocí enzymů jejichž činnost ovlivňuje vitamin kys. listová.
 • Kyselina mravenčí v krvi je považována za příčinu poškození oka, ale odborníci navrhli i odlišný mechanizmus škodlivého účinku, založený na metabolismu metanolu uvnitř sítnice

K čemu v těle dochází při chronické (dlouhodobé) expozici - obvykle nižších dávek

 • Příznaky se podobají vlivu etanolu, který působí jako "antidotum" - je-li etanol vedle metanolu v alkoholickém nápoji, tak omezuje metabolizaci metanolu na formaldehyd a kyselinu mravenčí.
 • Koncentrace prakticky nedosahují hodnot pro nevratné poškození sítnice.
 • V hygienických předpisech (vyhláška č. 305/2004) je limitní hodnota koncentrace pro metanol stanovena na maximálně 15 g metanolu na 1 litr 100% etanolu. Pokud má tedy alkoholický nápoj např. 40% etanolu, znamená to, že na 1 litr nápoje může být přítomno až 6 g metanolu. Tato hodnota platí jen pro některé alkoholické nápoje, pro jiné je předepsán nižší přípustný obsah, snížení však nemá přímé zdravotní opodstatnění, ale je technologicky dosažitelné při výrobě nápoje.

Pozdní účinky intoxikace metanolem

 • Poškození CNS může mít za následek různé neurologické poruchy zahrnující polyneuropatie, třes, ztuhlost, křečovitost hypokinezi, ale i mírnou demenci.
 • Některé příznaky mohou být reverzibilní.

Velikost škodlivých dávek

 • Škodlivá dávka metanolu pro organizmus se prakticky nedá určit vzhledem k řadě okolností (např. směs s etanolem, zdravotní stav, pohlaví, tělesná hmotnost, věk, atd.). Pohybuje se od několika ml (4-10) do dávky 70-100 ml, která způsobí smrt (tedy asi 1 ml čistého metanolu na 1 kg tělesné hmotnosti je smrtelný).
 • Podle experimentálních prací lze za "tolerovatelnou" dávku metanolu z lihoviny považovat 2ml/dospělou osobu v průběhu 2 hodin, za toxickou dávku pak 8ml.
 • Více než 0,1 g metanolu ve 100 ml krve je potřeba pro nevratné poškození sítnice.
 • Polovina metanolu v krvi zmizí obvykle za 3 hodiny, do 24 hod je tedy koncentrace v krvi zanedbatelná.
 • Při konzumaci malých dávek (např. přítomných v pálenkách) se metanol z těla vyloučí do 1 dne.
 • Jak velký je jeden "panák" - 20 (1), 40 (2), 50 (3) ml

 

 

 

 • popisují se rovněž pozdní následky po expozici metanolu

Poslední úpravy stránky 12.02.2013, Upravil: J.Ruprich aj.    jruprich@chpr.szu.cz                      Čítač přístupů