Analýza metanolu a isopropanolu v etanolu lihovin v akreditované laboratoři SZÚ

Laboratoř CZVP SZÚ nabízí provedení analýzy  metanolu a isopropanolu v lihovinách a vydání protokolu podle Nařízení vlády č. 317/2012.

Osvědčení o akreditaci laboratoře z ČIA - zkušební laboratoř č. 1137.   

Příklad výsledku z laboratoře: grafický záznam pozitivního a negativního výsledku stanovení metanolu a isopropylalkoholu v lihovině.

Analýza pomocí GC-FID

Informace jak analýzu lihovin objednat:

  1. analýzu nejprve telefonicky dohodnout na tel. čísle: 515577511 (sekretariát CZVP SZÚ) nebo 515577533 (laboratoř)
  2. vyplnit formulář: formulář pro objednávku analýzy a objednávku zaslat co nejdříve na email - sekretariat@chpr.szu.cz
  3. objednávka slouží k vystavení faktury na provádění analýz z účtárny SZÚ (cena analýzy je uvedena v objednávce)
  4. doručit vzorky lihovin společně s originálem objednávky na adresu CZVP SZÚ v Brně - Palackého 3a, 61242, Brno
  5. dohodnuté analýzy budou v laboratoři zahájeny po potvrzení účtárny SZÚ o zaplacení
  6. byla-li analýza zaplacena, laboratoř zahájí analýzu a v co nejkratším termínu vystaví protokol s výsledky analýzy a odešle ho na adresu objednatele

Tyto analýzy jsou doplňkovou činností pracoviště CZVP SZÚ vyvolanou mimořádnou situací způsobenou kauzou otrav metanolem.


Poslední úpravy stránky 12.10.2012, Upravil: J.Ruprich aj.    jruprich@chpr.szu.cz                      Čítač přístupů