Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

ve vztahu k životnímu prostředí

 Subsystém 4

 

Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu

cizorodými látkami z potravinových řetězců

v roce 2014:

 

Systém vzorkování potravin reprezentujících obvyklou dietu populace, hodnocení přívodu vybraných nutrientů

a

cílený monitoring hygienické a zdravotní nezávadnosti potravin

 

 

Odborná zpráva za rok 2014

 

 

Státní zdravotní ústav Praha, 2015

Materiál je zpracován na základě usnesení vlády ČR č. 369/1991, 408/1992, 810/1998, 1046/2002,  61/2010, 24/2014 a 25/2014.

 

Řešitelské pracoviště: Státní zdravotní ústav Praha;          

Ředitel ústavu: Ing. Jitka Sosnovcová

Ředitelka Ústředí monitoringu: MUDr. Růžena Kubínová;   

Garant subsystému: Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., CZVP Brno, SZÚ v Praze

Řešitelé: kolektiv pracovníků CZVP Brno, SZÚ v Praze;                 

Spolupracující organizace: ad hoc spolupráce s KHS, ZÚ, VFU Brno, VUT Brno, MU Brno, aj.

 

Systém jakosti práce: akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (osvědčení č. 622/2014, testovací laboratoř č.1137)

 

OBSAH : (všechny texty jsou v souborech pdf, verze X a výše)

 

 

 

 

Výsledky monitoringu:

SAMPLEMON NUTRIMON HYGIMON

 

 

- viz individuální části projektu monitoringu ÚVOD
DRASLÍK
FOSFOR
HOŘČÍK
CHRÓM
JÓD
MANGAN
MĚĎ
MOLYBDEN
NIKL
SELEN
SODÍK
VÁPNÍK
ZINEK
ŽELEZO

"GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY"
DRUHOVÉ IDENTIFIKACE RYB
      Viz také - Studie individuální spotřeby potravin SISP 04  

 

 Pozn. Soubory obsahují pouze základní informace. Doplňkové informace a pokročilejší způsob interpretace dat je vhodné konzultovat s autory.


07.09.2015, J.Ruprich