INDIVIDUÁLNÍ SPOTŘEBA POTRAVIN  v ČR - národní studie SISP04

Data o individuální spotřebě potravin patří mezi neodmyslitelné  podmínky provádění hlubšího hodnocení dietární expozice obyvatelstva, od bodového odhadu až po pravděpodobnostní hodnocení. Níže uvedené výsledky představují první sadu dat, kterou má ČR pro tyto účely k dispozici. Při používání dat je nutné brát v úvahu řadu okolností, které ovlivňují nejistotu výsledku. Uživateli se doporučuje pečlivě prostudovat popis metody a charakteristiku výběrového souboru dříve, než použije data ve své práci. Pracoviště CHPŘ nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nekvalifikovaným užitím zveřejněných dat.

DATA PRO HODNOCENÍ AKUTNÍ EXPOZIČNÍ DÁVKY

Pozor! Všechny údaje o spotřebě jsou ve formátu "jak nakupováno" nikoli "jak jezeno".

Metoda práce + literatura (Czech lang., 27.12.06)

Charakteristika výběrového souboru (Czech lang., 27.12.06)

Kódování potravin (Czech lang., 27.12.06)

Překladový slovník názvů potravin CZ / EN (Czech / English lang., 27.12.06)

Vysvětlivky k tabulkám výsledků (Czech lang., 27.12.06) (Czech lang., 27.12.06)

Sestava výsledků - 1. základní kategorie potravin (English lang., 27.12.06)

Sestava výsledků - 2. subkategorie potravin (English lang., 27.12.06)

Sestava výsledků - 3. jednotlivé potraviny (English lang., 27.12.06)

Misreporting ve studii SISP04 (Czech lang., 10.7.08)

Konzumenti doplňků stravy ve studii SISP04 (Czech lang., 22.10.09)

Rozložení průměrné spotřeby potravin v ČR v průběhu dne (Czech lang., 23.6.18)

 

DATA PRO HODNOCENÍ CHRONICKÉ EXPOZIČNÍ DÁVKY (obvyklý přívod / usual intake)

Vzhledem k přirozeným nejistotám pro méně často konzumované potraviny jsou sestavy výsledků (korekce inter a intra individuální variability pomocí Nusserovy metody) k dispozici jen pro odborníky na CHPŘ SZÚ. Jednoduchým způsobem jak odhadnout údaj pro hodnocení chronické expoziční dávky (i když ne zcela správný) je použití průměrné hodnoty přívodu ze sestavy dat pro hodnocení akutní expoziční dávky.

ARCHIV

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ČR 1997

SPOTŘEBNÍ KOŠ POTRAVIN V ČR 2000

Chcete práci citovat? Použijte následující citaci:

RUPRICH,J., DOFKOVÁ,M., ŘEHŮŘKOVÁ,I., SLAMĚNÍKOVÁ,E., RESOVÁ,D. Individuální spotřeba potravin - národní studie SISP04. CHPŘ SZÚ v Praze, 2006, dostupné na URL: http://czvp.szu.cz/spotrebapotravin.htm.

In English:

RUPRICH,J., DOFKOVA,M., REHURKOVA,I.,SLAMENIKOVA,E., RESOVA,D Individual food consumption - the national study SISP04. CHFCH NIPH in Prague, 2006, available at URL: http://czvp.szu.cz/spotrebapotravin.htm.

 

Sampling frame and method for sampling

Sampling frame: national census data for 2001 (inhabitants + buildings + households)
Method: multistage sampling:
1.stage = cluster sampling – systematic random sampling of urban (large and small cities) and rural areas
2.stage = simple random selection of starting points (street and building) for sample unit selection
3.stage = simple random selection of households in selected buildings
4.stage = quota selection of sampling units (respondent) in households according to prescribed age and gender and number of citizens in selected areas
Used terminology for sampling methods was suggested by Margetts-Nelson (1995). Statisticians from GfK (who performed sampling) call that multistage sampling method “random walking”.
 

Stránky spravuje / maintained by J.Ruprich. Poslední editace / last edit : 23.06.2018