9. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 

Vážení kolegové a kolegyně,

 

na základě předběžného plánu práce pro rok 2005 si dovoluji svolat dvoudenní 9. řádné zasedání VVP v termínu:

 

17. – 18. února 2005 (čtvrtek, pátek)

 

Zasedání se uskuteční na Centru hygieny potravinových řetězců SZÚ v Brně, v knihovně. Začátek jednání je stanoven na 10 hod., 17. 2. 2005.  Očekávaný konec jednání je ve 14 hod. dne 18. 2. 2005

 

Cestovní náklady může hradit SZÚ formou refundace. Ubytování bylo možné dohodnout prostřednictvím sekretariátu CHPŘ (p. Rossnerová, tel. 541211764). Rezervace byla provedena v hotelu Avanti, který je 10 min jízdy tramvají vzdálen od CHPŘ, směrem do centra města - www.avantihotel.cz.

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Rámcový plán práce na rok 2005 (Ruprich)

4. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, členové – EK,…)

5. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

6. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Vliv zpracování  potraviny na alergenicitu (Ettlerová)

ALERG/2004/1/deklas

Alimentární onemocnění (Karpíšková)

ALIM/2004/3/draft

Veterinární léčiva (Drápal)

Informace

Pesticidy (Hajšlová)

PEST/2003/2/draft

Kontaminanty chemické (Hajšlová, Ruprich)

Ústní informace

 

 7. Stanoviska:

 

VDD (Ruprich) - komentář

STAN/2004/3/deklas/VDD

TFA (Ruprich, zástupci PK)

STAN/2004/11/deklas/TFA

  1. Pruvodni dopis
  2. Podklady pro dolozeni skutecnosti
  3. Bekendtorelse om indhold
  4. Casopis lekaru ceskych
  5. NutritionMetabolism
  6. Vyziva a potraviny 1
  7. Vyziva a potraviny 2
  8. Vyziva v prevenci aterosklerozy
  9. Vyziva

OTC

STAN/2005/13/draft/OTC

 

8.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

STAN/2004/12/draft/AA

Nové náměty (členové VVP)

 

 

9. Nová odborná témata:

 

Toxaphen v potravinách (Ruprich)

Ústní informace

Semikarbazid v PBU (Sosnovcová)

Dle zápisu 7,úkol 17

Kapr: nutriční složení masa a bezpečnost (Ruprich)

Ústní informace

Nové náměty (členové VVP)

 

 

10. Průzkum veřejného mínění:

 

Náměty na průzkum 05

Dle zápisu 7, úkol 16

 

 

 

 

11. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

Dovoluji si připomenout povinnosti, které plynou pro každého člena VVP ze statutu, jednacího řádu a procedurálního manuálu. Uvedené dokumenty jsou přístupné na www.chpr.szu.cz, straně VVP.

 

Věřím, že se zasedání VVP aktivně zúčastníte a přispějete tak k jeho zdaru. Podkladové materiály pro jednání by měly být zaslány nejpozději do 7. 2. 2005. Došlé materiály pro jednání budou v elektronické podobě k dispozici na zakódované web stránce VVP.

 

S přátelským pozdravem                                                          

                                                  

 

                                                                                                          Doc.MVDr. Jiří Ruprich, CSc., předseda VVP

 

16.02.2005, J.Ruprich