8. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 

Vážení kolegové a kolegyně,

 

na základě schváleného plánu práce pro rok 2004 si dovoluji svolat dvoudenní 8. řádné zasedání VVP v termínu:

 

2. – 3. listopadu 2004 (úterý, středa)

 

Zasedání se uskuteční na Centru hygieny potravinových řetězců SZÚ v Brně, v knihovně. Začátek jednání je stanoven na 10 hod., 2. 11. 2004.  Očekávaný konec jednání je ve 14 hod. dne 3. 11. 2004

 

Cestovní náklady může hradit SZÚ formou refundace. Ubytování bylo možné dohodnout prostřednictvím sekretariátu CHPŘ (p. Rossnerová, tel. 541211764). Rezervace byla provedena v hotelu Avanti, který je 10 min jízdy tramvají vzdálen od CHPŘ, směrem do centra města - www.avantihotel.cz.

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Změny v Proceduálním manuálu (Ruprich)

4. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, Drápal – EK, informace o značení rybích výrobků)

5. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

6. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Pesticidy (Hajšlová)

PEST/2003/2/draft

Alimentární onemocnění (Karpíšková)

ALIM/2004/2/draft

Kontaminanty chemické (Hajšlová, Ruprich)

Osnova

Vliv zpracování  potraviny na alergenicitu (Ettlerová)

ALERG/2004/1/draft

Veterinární léčiva (Drápal)

Návrh informace

 

 7. Stanoviska:

 

VDD (Ruprich, Hlúbik, Millerová, Vašíčková, Dofková, Resová)

Stanovisko 1.část

E.coli O157:H7 (Špelina, Ostrý)

Stan/2004/7/draft/Ecoli/rev1

Expozice populace ČR NDL-PCB

Stan/2004/10/draft/NDLPCB

OTC

Ústní informace

Metody snížení obsahu AF v suchých skořápkových plodech

Stan/2004/6/draft/AFs

 

8.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

Ústní informace

Nové náměty (členové VVP)

 

 

 

9. Nová odborná témata:

 

Toxaphen v potravinách – anal.metoda(Hajšlová)

Dle zápisu 7,úkol 15

Semikarbazid v PBU (Sosnovcová)

Dle zápisu 7,úkol 17

 

10. Průzkum veřejného mínění:

 

GfK 2004 (Řehůřková)

GfKpriloha/dotaznik04

Náměty na průzkum 05

Dle zápisu 7, úkol 16

 

 

11. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

 

 

Dovoluji si připomenout povinnosti, které plynou pro každého člena VVP ze statutu, jednacího řádu a procedurálního manuálu. Uvedené dokumenty jsou přístupné na www.chpr.szu.cz, straně VVP.

 

Věřím, že se zasedání VVP aktivně zúčastníte a přispějete tak k jeho zdaru. Podkladové materiály pro jednání by měly být zaslány nejpozději do 25. 10. 2004. Došlé materiály pro jednání budou v elektronické podobě k dispozici na zakódované web stránce VVP.

 

 

 

S přátelským pozdravem                                                           

                                                  

 

                                                                                                          Doc.MVDr. Jiří Ruprich, CSc., předseda VVP

26.10.2004, J.Ruprich