Věc: 7. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 

Vážení kolegové a kolegyně,

 

na základě schváleného plánu práce pro rok 2004 si dovoluji svolat dvoudenní 7. řádné zasedání VVP v termínu:

 

14. – 15. září 2004 (úterý, středa)

 

Zasedání se uskuteční na Centru hygieny potravinových řetězců SZÚ v Brně, v knihovně. Začátek jednání je stanoven na 10 hod., 14. 9. 2004.  Očekávaný konec jednání je ve 14 hod. dne 15. 9.

 

Cestovní náklady může hradit SZÚ formou refundace. Ubytování bylo možné dohodnout prostřednictvím sekretariátu CHPŘ (p. Rossnerová, tel. 541211764). Rezervace byla provedena v hotelu Avanti, který je 10 min jízdy tramvají vzdálen od CHPŘ, směrem do centra města - www.avantihotel.cz.

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

pesticidy (Hajšlová)

PEST/2003/1/draft

Alimentární onemocnění (Ruprich)

ALIM/2004/1/draft

Veterinární léčiva (Drápal)

informace

 

 6. Stanoviska:

 

VDD (Ruprich, Hlúbik, Müllerová -15. 9. 04)

SOUHRN

E.coli O157:H7 (Špelina, Ostrý)

Stan/2004/7/draft/Ecoli

FBDG VVP pro rtuť v rybách a rybích výrobcích (Ruprich)

Stan/2004/5/draft/Hg

Návrh textu letáku o methylrtuti pro veřejnost (Ruprich)

Text letáku

Metody snížení obsahu AF v suchých skořápkových plodech

Požadavek SZPI

 

7.  Projekty VVP:

 

Studium expozičních zdrojů akrylamidu v potravinách

Proj/2004/draft/1/AA

Nové náměty (členové VVP)

 

 

8. Nová odborná témata:

 

Toxaphen v potravinách (Drápal)

Dle zápisu 5,úkol  8

PFOS v potravinách (Hajšlová)

Dle zápisu 6,úkol  7

Semikarbazid v potravinách (Hajšlová)

Semicarbazide info

OTC  - výskyt v potravinách, expozice v ČR z ryb (Řehůřková)

Dle zápisu 6,úkol 12

 

9. Průzkum veřejného mínění:

 

GfK 2004 (Řehůřková)

GfKpriloha/dotaznik04

 

 

10. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

08.09.2004, J.Ruprich