4. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     12.-13. listopadu 2003 (středa, čtvrtek), CHPŘ SZÚ

 

Podkladové materiály pro předběžný program jednání:

 

1.  Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich, Sosnovcová)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

GMO/PNT (Ruprich)

PNT/2003/2/draft/rev Mzp3

Aditiva (Winklerová)

ADIT/2003/1/draft/rev1

Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami (Sosnovcová)

PBU/2003/1/draft/rev1

Výživa (Hlúbik – v zastoupení tajemník)

VYZ/2003/2/draft

Pesticidy (Hajšlová – v zastoupení tajemník)

PEST/2003/1/draft

Kontaminanty chemické (tajemník)

KONTAM/2003/1/draft

 

 6. Nové přehledné materiály VVP:

 

Kontaminanty mikrobiologické (Špelina, Ostrý)

MIKRO/2003/1/draft

Alimentární onemocnění (Beneš, Hlúbik)

ALIM/2003/1/draft

 

7. Projednání požadavku na stanovisko VVP ve věci tzv. „koblihové vyhlášky“ (347/2002):

 

Požadavek Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (Ruprich)

Přizváni: MZ ČR, SOCR, SČS

STAN/2003/4/draft

Předběžné zadání úkolu

Stanovisko SOCR pro MZ

Výňatek z vyh. č.347/2002

 

8.  Příprava informací VVP pro ČTK:

 

Ozařování potravin (Ruprich)

 VYZ/2003/2/draft/GfK

 

9. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Informace o průběhu prací navržených projektů; návrhy nových projektů VVP

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

Upozornění: nejde-li soubor správně otevřít ve Vašem prohlížeči, doporučujeme ho zkopírovat (pravá klávesa myši) na disk a pak otevřít ve Wordu.

08.01.2004, J.Ruprich