Přihlášení kandidáti na členství ve vědeckém výboru pro potraviny

(stav k 15.4.2002)

Doc. MVDr.

Iva

Steinhauserová

CSc.

VFU Brno, FVHE

MVDr.

Lenka

Vorlová

Ph.D.

VFU Brno,FVHE

MVDr.

Bohuslava

Tremlová

Ph.D.

VFU Brno, FVHE

Ing.

František

Vácha

CSc.

Jihočeská univerzita České Budějovice,VÚ rybářský a hydrobiologický

Prof.Ing.

Pavel

Kalač

CSc.

Jihočeská univerzita České Budějovice, Zemědělská  fakulta, katedra chemie

Ing.

Marie

Váňová

CSc.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Doc.Ing.

Miroslav

Fišera

CSc.

Fakulta chemická, ÚCHPBT,VUT Brno

Doc.MUDr.

Pavol

Hlúbik

CSc.

Vojenská lékařská akademie JEP Hradec Králové

Prof.Ing.

Kateřina

Demnerova

CSc.

Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha

Prof.Ing.

Milan

Marounek

DrSc.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Doc.MVDr.

Jiří

Ruprich

CSc.

SZÚ Praha, CHPŘ Brno

Ing.

Jitka

Sosnovcová

 

SZÚ Praha, NRC pro plasty a předměty běžného užívání

Ing.

Daniela

Winklerová

 

SZÚ Praha, NRL pro aditiva v potravinách

RNDr.

Vladimír

Špelina

CSc.

SZÚ Praha

MVDr.

Renata

Karpíšková

Ph.D.

SZÚ Praha, CHPŘ Brno

Ing.

Ivan

Bohačenko

CSc.

VÚP Praha

MUDr.

Petr

Petr

Ph.D.

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

Ing.

Marie

Holasová

 

VÚP Praha

Ing.

Olga

Štiková

 

VÚ Zemědělské ekonomiky

Doc.Ing.

Vojtěch

Rada

CSc.

Katedra mikrobiologie a biotechnologie,ČZU Praha

Ing.

Milan

Houška

CSc.

VÚP Praha

Dr.Ing.

Oto

Hanuš

 

VÚ pro chov skotu, s.r.o. Rapotín

RNDr.

František

Malíř

Ph.D.

KHS Hradec Králové,odd.xenobiochemie,NRL pro biomarkery mykotoxinů

Ing.

Slavomíra

Vavreinová

CSc.

VÚP Praha

Prof.Ing.

Jana

Hajšlová

CSc.

Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha

RNDr.

Vladimír

Erban

CSc.

VÚP Praha

MVDr.

Vladimír

Ostrý

CSc.

SZÚ Praha, CHPŘ Brno

RNDr.

Irena

Řehůřková

 

SZÚ Praha, CHPŘ Brno

Ing.

Ctibor

Perlín

CSc.

VÚP Praha

RNDr.

Stanislav

Standara

 

ČZPI

05.09.2003, J.Ruprich