ÚVOD, Cíl a metoda výzkumu

 

Studie byla v roce 2007 vypracována agenturou  GfK Praha, s.r.o. na základě požadavku zadavatele – Státního zdravotního ústavu Praha, Centra pro hygienu potravinových řetězců. Cílem studie bylo zjistit zvyklosti při manipulaci s potravinami v domácnostech.

 

Cílem předkládaného výzkumu bylo získat údaje o zvyklostech a chování osob v domácnostech při manipulaci s potravinami,  při mytí a čištění kuchyňského zařízení, o názorech na konzumaci určitých potravin.

 

Otázky byly formulovány tak, aby přinesly odpovědi na následující zájmové okruhy:  

 

Ü     Teplota v lednici, manipulace se zbytky

Ü     Mytí a čištění

Ü     Konzumace některých potravin, rozmrazování

 

Rozhovory probíhaly podle strukturovaného dotazníku (viz příloha), a to v rámci vícetématického šetření OMNIBUS v termínu od 14. – 24.9. 2007. Pro tvorbu výběrového souboru bylo využito metody náhodného stratifikovaného výběru (Random Address). Celkem bylo dosaženo 1058 řádně uskutečněných rozhovorů s obyvatelstvem ve věku 15 až 79 let v celé České republice. Získaná data byla vícefaktorově převážena podle posledních výsledků sčítání lidu ČSÚ, a to na soubor 1000 osob. Převážením dat je dosaženo shody struktury výběrového souboru se strukturou souboru základního (populace ČR).

 

Práce tazatelů byla podrobena vícestupňové kontrole. Všechny dotazníky byly vytištěny na recyklovaný papír.


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP