Co děláte po práci se syrovým masem?

 

Ø      Po práci se syrovým masem si omyje ruce teplou vodou a mýdlem/saponátem polovina dotázaných (51,2%), z toho o něco málo častěji ženy. Nejčastěji takto odpověděly osoby ve věku do 20 let, svobodné s úplným středním a vyšším vzděláním a studující.

Ø      Dalších 41,1% odpovědělo, že si ruce opláchnou vodou. Poměr mužů a žen je zhruba stejný, nejméně často takto odpověděly osoby ve věku do 20 let.  Pouhé 2,9% populace si jen otřou ruce.  

Ø      Další 2,9% osob odpovědělo, že s masem nemanipuluje.

Ø      Pouze 1,9% dotázaných neví nebo neodpovědělo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP