Jak myjete nádobí ve Vaší kuchyni?

 

Ø      Lidé nejčastěji myjí nádobí hned po jídle pod tekoucí teplou vodou za použití saponátu (28,1%).  Jsou to častěji muži, obecně častěji populace staršího věku nad 66 let bez výrazných rozdílů v rámci regionů.

Ø      O něco méně lidí (25,6%) myje nádobí hned po jídle bez dalšího oplachování. Častěji jsou to ženy, osoby spíše staršího věku, spíše nižšího vzdělání, pracovně neaktivní, s nižší profesí, žijící častěji na venkově.

Ø      Téměř stejný počet lidí používá další dva způsoby mytí nádobí:

 20,9% dává nádobí odmočit na několik hodin do dřezu a pak je v téže        vodě umyje – jsou to častěji muži spíše v mladším a středním věku, s vyšším vzděláním a spíše pracovně aktivní, většinou podnikatelé a OSVČ, nejčastěji v Praze.

20,8% respondentů dává nádobí odmočit, umyje ho a následně opláchne. Jedná se o zhruba stejný poměr žen a mužů spíše středního věku a také i o seniory nad 76 let. Častěji jsou to lidé s nižším vzděláním, pracující důchodci a nebo osoby v domácnosti.

Ø      Pouze minimum osob nevědělo nebo neodpovědělo (2,1%).

 

 


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP