Jak ošetřujete pracovní desku kuchyňské linky a další zařízení?

 

Ø      Omýváním teplou vodou a saponátem, případně i dezinfekčním prostředkem,  ošetřuje pracovní desku kuchyňské linky a další zařízení kolem poloviny dotázaných lidí (53,2%). Častěji se jedná o ženy, v rámci regionů jsou počty poměrně vyrovnané, bez velkých rozdílů jsou i věkové kategorie, vzdělání, zaměstnanost a další demografické kategorie.

Ø      31,6%  populace omývá pracovní desku teplou vodou. Jedná se častěji o muže. Obecně jde populaci spíše s nižším vzděláním a s nižším postavením v zaměstnání, bez výrazných rozdílů v rámci regionů.

Ø      Pouze minimum dotázaných odpovědělo, že používají jiný způsob ošetření pracovní desky (1,2%),  Těch, co neví je 2,8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP