Jak zacházíte s prkénkem, na kterém jste krájel(a) syrové maso?

 

Ø     O něco více než polovina dotázaných (55,4%) uvedla, že prkénko důkladně omyje, případně použije jiné čisté prkénko. Jedná se o zhruba stejný počet žen i mužů, rovnoměrně zastoupené ve všech věkových kategoriích, bez větších rozdílů ve vzdělání, postavení v zaměstnání, bydlišti i regionech.

Ø      Více než jedna třetina (34,7%) uvedla, že prkénko opláchne vodou nebo otře mokrou utěrkou. Opět se jedná zhruba o stejný poměr žen a mužů.  

Ø      Pouze minimum (2,6%) dotázaných odpovědělo, že neví nebo neodpovědělo vůbec.

Ø      1,6% populace s masem nemanipuluje (jsou to většinou vegetariáni), častěji muži.

Ø      1,7% respondentů požívá jiný způsob.

 


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP