Jak často důkladně čistíte kuchyňský dřez?

 

Ø     Téměř dvě třetiny lidí (64,8%) v domácnostech denně nebo obden důkladně čistí svůj kuchyňský dřez. Jedná se častěji o ženy, obecně více o pracovně aktivní populaci bez výrazných rozdílů ve vzdělání, v typu bydliště a velikosti regionu.

Ø      23,5% čistí důkladně jedenkrát týdně svůj kuchyňský dřez. Jsou to častěji muži.

Ø     Méně často než jednou týdně čistí dřez 7,2% lidí v domácnostech, častěji se v tomto případě jedná o muže.  

Ø      Minimum lidí  (4,6%.) neví, nebo neodpovědělo.

 


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP