Jíte prošlé potraviny?

 

 

Ø     Většina lidí (68,5%) zásadně nekonzumuje potraviny, u kterých vypršela doporučená doba spotřeby. Mnohem častěji jsou to ženy, spíše mladšího a středního věku, ale i osoby ve věku 46 – 65 let, více pracovně aktivní lidé.

Ø     27,9% dotázaných obvykle tyto potraviny zkonzumuje, pokud nedošlo ke zjevným smyslovým změnám. Jsou to většinou muži. Jedná se o osoby nejvíce ve věku nad 70 let, spíše s vyšším vzděláním.

Ø     0,6% respondentů prošlé potraviny zkonzumuje, i když jsou patrné smyslové změny.

Ø      Neví nebo neodpovědělo 3,5% dotazovaných.

 


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP