Ochutnáváte těsto před pečením?

 

Ø      Nikdy těsto před pečením neochutnává 43,4% populace – odpovědělo tak více žen, spíše středního a staršího věku, žijících častěji ve velkých městech.

Ø     Více než jedna třetina dotázaných těsto obvykle před pečením ochutnává. Výrazně převažuje počet žen.

Ø      19,4% populace se této práci doma nevěnuje. Výrazně převažují svobodní muži mladší a střední generace, ale také senioři starší 76 let.

Ø      Neví nebo neodpovědělo 4,8% převážně mužů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP