Jak rozmrazujete maso, drůbež a ryby?

 

Ø      Více než polovina dotázaných (55,3%), rozmrazuje maso při pokojové teplotě (na stole v kuchyni, na kuchyňské lince). Zhruba stejně takto odpověděli muži i ženy s převážně nižším vzděláním, a to buď nezaměstnaní nebo pracovně neaktivní důchodci s poměrně stejným rozložením v rámci regionů.

Ø      Téměř jedna třetina osob (28,2%) rozmrazuje maso přes noc v lednici. Jedná se o muže a ženy, častěji s vyšším a vysokoškolským vzděláním.

Ø      12,6% populace – častěji ženy, rozmrazují maso v mikrovlnné nebo elektrické troubě. Jedná se spíše o osoby mladé a středního věku.

Ø      Pouze minimum ostatních odpovědělo, že s masem nemanipuluje (1,8%)  a nebo neodpovědělo/neví (2,1%).


© 07.12.2007, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP