ÚVOD, Cíl a metoda výzkumu

 

Studie v roce 2006 byla vypracována agenturou  GfK Praha, s.r.o. na základě požadavku zadavatele – Státního zdravotního ústavu Praha, Centra pro hygienu potravinových řetězců, VVP. Cílem studie bylo zjistit přístup české populace ke sběru, konzumaci a nákupu hub a lesních plodin.

 

Otázky byly formulovány tak, aby přinesly odpovědi na následující zájmové okruhy:  

 

Ü     Sběr hub

Ü     Nákup hub

Ü     Konzumace hub

Ü     Sběr/nákup lesních plodin

Ü     Role státu v otázkách výživy

 

Rozhovory probíhaly podle strukturovaného dotazníku (viz příloha), a to v rámci vícetématického šetření OMNIBUS v termínu od 17. do 27. listopadu 2006. Pro tvorbu výběrového souboru bylo využito metody náhodného stratifikovaného výběru (Random Address). Celkem bylo dosaženo 1003 řádně uskutečněných rozhovorů s obyvatelstvem ve věku 15 až 79 let v celé České republice. Získaná data byla vícefaktorově převážena podle posledních výsledků sčítání lidu ČSÚ, a to na soubor 1000 osob. Převážením dat je dosaženo shody struktury výběrového souboru se strukturou souboru základního (populace ČR).


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP