Nakupované druhy volně rostoucích hub

 

Ø     Pouze 15 respondentů potvrdilo nákup volně rostoucích hub. Většinou se jedná o hřibovité houby (43,8%) a  žampióny – 33,4% (zde mohlo dojít k záměně s průmyslově pěstovanými žampióny – lidé nemusejí mít informace o způsobu pěstování). Lidé dále nakupují i křemenáče, podborováky a podobně hřibovité houby, špičky.


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP