Role státu v oblasti výživy

 

Ø     Pětina osob se domnívá, že stát by měl především provádět kontrolní činnost v obchodech („kontrola kvality a jakosti potravin/zboží“).

Ø     Další osmina populace vidí úlohu státu v zajištění dostatečného množství zdravých a kvalitních potravin či v propagaci zdravé výživy jako takové.

Ø     6,4% osob si myslí, že by stát měl regulovat i cenu potravin, zejména z toho důvodu, že dle některých respondentů je cena příliš vysoká. Podle dalších 5,7% dotázaných by stát měl dohlížet i na kojeneckou a dětskou výživu.

Ø     5,4% osob se domnívá, že role státu je i v podpoře zemědělství.

Ø     3,6% respondentů uvádělo v tomto kontextu státem podporovanou produkci biopotravin.

 

 


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP