Důvody pro nesbírání volně rostoucích hub

 

Ø     Téměř polovina české populace nesbírá volně rostoucí houby (46,3%). Čtvrtina z nich se sběru hub nevěnuje z důvodu nezájmu o tuto činnost („nebaví mě to, mám jiné zájmy“). Jedná se častěji o muže a nejmladší generaci do 25 let věku, (21 – 40 let), osoby s nižším vzděláním.

Ø     Další téměř čtvrtina osob na sběr hub nemá čas (23,4%). Opět se častěji jedná o muže a obecně také o pracovně aktivní občany s vyšším vzděláním ve věku 21 – 55 let (s výjimkou kategorie osob ve věku 46 – 50 let).

Ø     Pětina populace nemá houby ráda, nejí je a tudíž nemá ani potřebu je sbírat (častěji osoby v produktivním věku 21 – 50 let a také kategorie 56 – 60 let).

Ø     16,8% respondentů v této souvislosti uvedlo skutečnost, že se v houbách nevyzná a nezná je, tudíž je ani nevyhledává. V tomto případě jde spíše o ženy a osoby s nižším vzděláním.

Ø     Necelá desetina populace představovaná zejména nejstaršími spoluobčany (8,5%) je při sběru hub limitována svým zdravotním stavem („nemůžu chodit po kopcích, nedojdu daleko, špatně se mi chodí“).

Ø     5,9% osob obecně deklarovalo své zdravotní problémy znemožňující jim sběr hub (opět častěji starší lidé).

Ø      Ostatní uváděné důvody zmínilo 5 a méně procent respondentů.

 


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP