Důvody pro nenakupování/nesbírání volně rostoucích lesních plodů

 

Ø     Lidé nejčastěji na sběr lesních plodů nemají čas (23,3%). Jedná se zejména o osoby ve věku 36 – 40 let, obyvatele východních Čech a jižní Moravy.

Ø     Pětinu osob sběr nebaví, upřednostňují jiné zájmy a využití volného času. V tomto případě jsou to častěji muži, nejmladší respondenti (do 25 let), ale také osoby ve věku 36 – 40 let. Z regionálního pohledu je nejvíce osob s nezájmem o sběr mezi Jihočechy, Západočechy a Východočechy.

Ø     Desetina respondentů má problémy, které jim brání vůbec do lesa dojít. Stejné množství respondentů nemá dostatek příležitostí se sběru věnovat („les je daleko“). Další desetina osob nemá lesní plody ráda, nechutnají jim či jim stačí ovoce ze zahrádky.

Ø     8,4% dotázaných plody nesbírá, protože by je nijakým způsobem nevyužilo. 6,6% osob dostává toto ovoce od známých či příbuzných, 6,2% dalších se vyjádřilo spíše než ke sběru k nákupu a deklarovalo příliš vysokou cenu nakupovaných plodů.

 


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP