Sbíráte nebo nakupujete Vy osobně volně rostoucí lesní plody?

 

Ø     O něco více než polovina populace (52,9%) sbírá nebo nakupuje volně rostoucí lesní plody jako jsou například maliny, ostružiny, borůvky atd.. Jedná se častěji o ženy, osoby ve věku 26 – 30 let a také ve věku 46 – 55 let, vysokoškoláky. Sběrem se dále více zaobírají i obyvatele západních Čech. Naopak se mu méně věnují Severomoravané a Severočeši.

 


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP