Frekvence konzumace volně rostoucích hub mimo hlavní houbařskou sezónu 

 

Ø     Průměrně lidé mimo hlavní houbařskou sezónu konzumují  měsíčně 2  (průměr 2,47) houbová jídla. Nejméně konzumentů je opět mezi nejmladší generací (do 25 let věku) a také mezi osobami ve věku 46 – 50 let.


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP