Frekvence konzumace volně rostoucích hub během hlavní houbařské sezóny 

 

Ø     Průměrně lidé během hlavní houbařské sezóny konzumují  měsíčně 5-6  (průměr 5,79) houbových jídel. Nejvíce pokrmů (7-8) bylo zmiňováno nejstaršími osobami (nad 76 let věku), naopak nejméně -  5 - respondenty nejmladšími (do 25 let), osobami ve věku 26 – 30 let a seniory ve věku 71 – 75 let.


© 15.12.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP