Cíl a metoda výzkumu

 

 

Předkládaná studie byla vypracována agenturou  GfK Praha, s.r.o. na základě požadavku zadavatele – Státního zdravotního ústavu Praha, Centra pro hygienu potravinových řetězců. Cílem studie bylo zjistit přístup české populace k přípravkům z kategorie doplňků stravy.

 

Otázky byly formulovány tak, aby přinesly odpovědi na následující zájmové okruhy:  

 

ü      Frekvence užívání doplňků stravy

ü      Důvod pro nekonzumování doplňků stravy

ü      Důvody užívání doplňků stravy

ü      Výběr doplňků stravy

ü      Dodržování zásad zdravého životního stylu

ü      Zájem o informace v případě výběru potravin pro zdravý životní styl

ü      Názor na geneticky modifikované potraviny

 

Rozhovory probíhaly podle strukturovaného dotazníku (viz příloha), a to v rámci vícetématického šetření OMNIBUS. Pro tvorbu výběrového souboru bylo využito metody náhodného stratifikovaného výběru (Random Address). Celkem bylo dosaženo 1072 řádně uskutečněných rozhovorů s obyvatelstvem ve věku 15 až 79 let v celé České republice. Získaná data byla vícefaktorově převážena podle posledních výsledků sčítání lidu ČSÚ, a to na soubor 1000 osob. Převážením dat je dosaženo shody struktury výběrového souboru se strukturou souboru základního (populace ČR).

 

Práce tazatelů byla podrobena vícestupňové kontrole. Všechny dotazníky byly vytištěny na recyklovaný papír.

© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP