Zdravý životní styl

 

Ø     Více než třetina populace se snaží dodržovat zásady zdravého životního stylu. Jsou to častěji ženy a osoby s vyšším vzděláním.

Ø     31,7% osob se o zásady zdravého životního stylu zajímají, nicméně mají problémy s jejich dodržováním (častěji ženy a osoby ve středním věku).

Ø     Třetí skupinu tvoří osoby, které tyto zásady příliš nedodržují a ani se o ně příliš nezajímají (23,7%). Představiteli této kategorie jsou častěji muži a i některé mladší věkové kategorie (15 – 25 let a 36 – 40 let).

Ø     Necelá desetina dotázaných si pod pojmem zdravý životní styl neumí představit nic určitého, v podstatě neví, co daný pojem znamená (většinou nejstarší spoluobčané a lidé s nízkým vzděláním).

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP