Důvody konzumace doplňků stravy

 

Ø     Dvě pětiny osob věří tomu, že i když jejich strava obsahuje potřebné látky, tak zvýšený přísun vitamínů a minerálů, může prospět jejich zdraví. Tento názor častěji zastávají ženy, osoby ve věku 26 – 30 let a také středoškoláci s maturitou.

Ø     Na doporučení lékaře, lékárníka či v rámci prevence užívá doplňky stravy čtvrtina populace, zejména nejstarší spoluobčané, vysokoškoláci ale také osoby vyučené, které mají maturitu.

Ø     Více než pětina osob (22,8%)  má pocit, že doplňky jsou nutné vzhledem k tomu, že jejich strava neobsahuje potřebné množství stopových látek. Jedná se častěji o generaci třicátníků a obyvatele středně velkých průmyslových měst.

Ø     Desetina populace užívá doplňky stravy jako součást léčby, a to na základě  doporučení svého lékaře. Častěji se jedná o muže a osoby s nižší úrovní vzdělání.

Ø     Ostatní důvody včetně zaznamenání reklamy a následné chuti něco vyzkoušet zmínilo 11,8% respondentů.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP