Důvody pro nekonzumování doplňků stravy

 

Ø     Na tuto otázku odpovídalo 449 respondentů, kteří se vyjádřili ve smyslu neužívání této kategorie přípravků. Více než čtvrtina z nich (26,2%) obecně konstatovala, že doplňky stravy nepotřebuje.

Ø     Pro více 17,8%  populace jsou doplňky stravy drahé. Přibližně stejné množství respondentů nahrazuje potravinové doplňky konzumací zeleniny a ovoce.

Ø     16,6% respondentů se domnívá, že vše potřebné obsahuje jejich strava, která je dle jejich názoru zdravá a pestrá. Desetina osob se cítí zdráva a nemá tudíž potřebu užívat žádné další přípravky. 8,9% dalších respondentů nemá k této kategorii výrobků důvěru či o nich nemá přehled a dostatek informací.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP