Frekvence konzumace doplňků stravy

 

Ø     Více než dvě pětiny české populace (44,9%) vůbec neužívají žádný z přípravků řadících se do kategorie doplňků stravy. Častěji se v tomto případě jedná o muže,  nejstarší spoluobčany (nad 66 let věku), osoby s nižší úrovní dosaženého vzdělání a obyvatele malých průmyslových měst (do 19 999 obyvatel).

Ø     Necelá čtvrtina obyvatel sáhne po některém z doplňků stravy jen nárazově, například před dovolenou či v období výskytu viróz a chřipek. Do této kategorie se nejčastěji řadí nejmladší respondenti (do 20 let věku), ale také osoby mez 26 a 30 roky, dále poté vysokoškoláci a osoby vyučené mající maturitu.

Ø     Další skupinu představují tzv. nepravidelní uživatelé, kteří dané přípravky konzumují pouze, když si na ně vzpomenou. Tento segment je tvořen pětinou populace, častěji ženami.

Ø     Denní užívání doplňků stravy se týká desetiny populace, častěji osob se středoškolským vzděláním.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP