Hodnocení zdravotní bezpečnosti stravování se v jednotlivých institucích

 

Ø      V této otázce respondenti posuzovali zdravotní bezpečnost stravování v jednotlivých institucích. Konkrétně se jednalo o konzumaci jídla v:

-         domácnosti z vlastních surovin

-         domácnosti z nakoupených surovin

-         restauracích

-         závodních (školních) jídelnách

-         pouličních stáncích

Ø      Ke svému hodnocení lidé používali stupnici – dostatečně bezpečné, méně bezpečné, nebezpečné.

 

Jídlo v domácnosti – z vlastních surovin

Ø      Jídlo připravené v domácnosti z vlastních surovin považují lidé z hlediska zdravotní bezpečnosti  za nejvíce vyhovující – v 89,5% případů za dostatečně bezpečné. Za méně bezpečné takovéto jídlo označilo pouze 6,7% osob a za nebezpečné pouze 2 respondenti. 3,6% osob nemá vyhraněný názor.

 

Jídlo v domácnosti – z nakoupených surovin

Ø      Jídlo připravené v domácnosti z nakoupených surovin hodnotí lidé z hlediska zdravotní bezpečnosti již méně pozitivně než tomu bylo v předcházejícím případě. Za dostatečně bezpečné jej označilo 67,7% respondentů, za méně bezpečné 28,1% osob a za nebezpečné pouze 6 respondentů. 3,6% osob nemá opět vyhraněný názor.

 

jídlo v restauracích

Ø      K jídlu v restauracích je poměrně velká část populace spíše skeptická. Za dostatečně bezpečné jej označila pouhá čtvrtina obyvatel,  za méně bezpečné dvě třetiny osob a za nebezpečné již 8,4% oslovených. Nerozhodnutých bylo pouhých 5,6% oslovených.

 

jídlo v závodních (školních) jídelnách

Ø      Na rozdíl od restauracích je stravování v závodních či školních jídelnách považováno za bezpečnější. Za dostatečně bezpečné jej považují více než dvě pětiny populace (42%), 46,7% osob je již skeptičtějších a tento druh stravování se pro ně jeví spíše jako méně bezpečný.  Za nebezpečný označilo jídla v jídelnách 5,3% respondentů. 6% osob použilo k hodnocení odpověď „nevím“.

 

jídlo v pouličních stáncích

Ø      Stravování se v pouličních stáncích je veřejností hodnoceno spíše jako nebezpečné (49,1%). Za velmi bezpečné jej považuje pouze 6,4% osob, za méně bezpečné následně necelé dvě pětiny respondentů (38,7%). 5,8% osob nemá  vyhraněný názor.

 

Ø      Obecně lze shrnout, že ženy jsou ve svém hodnocení skeptičtější.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP