Důležitost jednotlivých institucí při informovanosti veřejnosti v otázkách bezpečnosti potravin

 

Ø      V této otázce respondenti hodnotili důležitost jednotlivých institucí při informování veřejnosti o zdravotní bezpečnosti a kvalitě potravin. Konkrétně se jednalo o hodnocení následujících institucí:

-         vědecké instituce

-         spotřebitelské organizace

-         sdělovací prostředky

-         ochránce životního prostředí

-         státní kontrolu

-         a o výrobce potravin.

Ø      Ke svému hodnocení lidé používali stupnici – velmi důležitá, dost důležitá, málo důležitá.

 

Vědecké instituce

Ø      Více než dvě pětiny populace (44,3%) považují roli vědeckých institucí v procesu informovanosti veřejnosti o bezpečnosti a kvalitě potravin za velmi důležitou. Jen o něco málo respondentů (39,2%) použilo ke svému hodnocení výraz „dost důležitá“. Necelá desetina oslovených si myslí, že vědecké instituce nesehrávají v tomto informačním procesu důležitou roli. 7,3% respondentů nemá vyhraněný názor.

 

spotřebitelské organizace

Ø      Úloha spotřebitelských organizací v tomto procesu je veřejností vnímána jako důležitá – 36,7% osob se vyslovilo ve smyslu, že je velmi důležitá a 43,8%, že je dost důležitá. Opačný názor zastává pouze osmina respondentů. 7,5% osob nebylo schopno kvalifikovaně odpovědět. 

 

sdělovací prostředky

Ø      I sdělovací prostředky hrají podle respondentů důležitou úlohu v procesu informování veřejnosti. Za velmi důležité je v tomto kontextu označilo 43,3% osob, obdobné množství jejich důležitost poté hodnotilo výrazem „dost důležité“.   Opačné mínění projevila desetina populace. Nerozhodnutých bylo pouhých 3,8% oslovených.

 

ochránci životního prostředí

Ø      Ochránci životního prostředí ve srovnání s ostatními skupinami nepředstavují pro veřejnost až tak významnou instituci podílející se na informovanosti veřejnosti na dané téma. Za velmi důležité považuje tyto organizace 31,5% osob, za dost důležité 40,3% oslovených a za málo důležité poté 22% respondentů. 6,2% osob použilo pro hodnocení výraz „nevím“.

 

státní kontrola

Ø      Role státní kontroly je veřejností považována za klíčovou a nejdůležitější. 69% osob se vyslovilo ve smyslu velké důležitosti této organizace, dalších 22,9% poté považuje SK za dost důležitou. Pouhá 3,2% populace se domnívá, že státní kontrola hraje v tomto procesu málo důležitou úlohu. 4,9% respondentů nemá vyhraněný názor.

 


 

výrobci potravin

Ø      Obdobně jako státní kontrola jsou vnímáni i samotní výrobci potravin. Více než polovina populace považuje jejich úlohu v informačním procesu za velmi důležitou (55,8%), 34,3% poté za dost důležitou. Opačného mínění je minimum dotázaných – 4,6%, nerozhodnutých následně 5,3%.

 

Ø      Obecně lze shrnout, že ženy přisuzují všem institucím větší důležitost než muži.

 

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP