Hodnocení významnosti jednotlivých problémů vztahujících se k bezpečnosti potravin

 

Ø      V této otázce měli lidé posoudit, za jak velký problém, pokud vůbec za nějaký považují následující skutečnosti. Konkrétně se jednalo o:

-         nemoc šílených krav (BSE)

-         nákazy, např. salmonelózu

-         geneticky modifikované potraviny

-         péči o pohodu zvířat

-         pesticidy

-         aditiva (přísady do potravin označené symbolem E)

-         potravinové alergie

-         nezdravou stravu (stravování se)

-         a o nevhodné ceny potravin

Ø      Ke svému hodnocení lidé používali stupnici – velký problém, malý problém, žádný problém.

 

Nemoc šílených krav (bse)

Ø      Téměř tři pětiny populace (57,1%) se domnívají, že nemoc šílených krav představuje v současné době velký společenský problém. Za malý problém považuje toto onemocnění čtvrtina dotázaných, za neproblematickou záležitost poté o něco více než desetina oslovených (11%). Nevyhraněný názor zastává v tomto případě 6,6% osob.

 

nákazy, např. salmonelóza

Ø      Pro 6% populace nepředstavují nákazy tohoto typu žádný problém. Naopak 59% respondentů se jeví jako problém závažný, další necelé třetině osob (30,5%) poté jako problém menší. Odpověď „nevím“ v tomto případě využilo 4,5% dotázaných.

 

geneticky modifikované potraviny

Ø      Pro více než třetinu populace (35,4%) dnes představují geneticky  modifikované potraviny velký problém. Za problém menší až malý je považuje 28,3% respondentů. Problémem se tyto potraviny naopak nejeví 15,1% oslovených osob. Poměrně dost velké procento osob – 21,2% nebylo schopno svoji odpověď na tuto otázku konkretizovat.

 

péče o pohodu zvířat

Ø      Více než třetina osob (35%) se domnívá, že péče o pohodu zvířat v současné době představuje velký celospolečenský problém. Třetina populace hodnotí tuto situaci jako problém malý, dalších 16,7% ji poté za problematickou nepovažuje vůbec. 15,2% dotázaných použilo odpověď „nevím“.

 

pesticidy

Ø      Pesticidy představují v naší společnosti pro dvě pětiny obyvatel velký problém. Další třetině osob se poté používání těchto přípravků jeví spíše jako problém malý.  O něco málo více než jedna desetina respondentů nepovažuje situaci za problematickou, 14% oslovených nebylo schopno svoji odpověď konkretizovat.

 

aditiva

Ø      I aditiva představují pro velkou část naší populace značný problém. V tomto případě se jedná o 37,9% osob. O 10% méně osob – 27,7% hodnotí situaci jako méně problematickou, další desetina respondentů poté jako bezproblémovou. Čtvrtina dotázaných opět k odpovědi využila možnost „nevím“.

 

potravinové alergie

Ø      Potravinové alergie jsou v tomto kontextu hodnoceny spíše jako problematické – 35,2% osob je považuje za velký problém a 36,3% za problém menší. Jako neproblematická se zdá tato oblast 16% populace. Osmina respondentů v tomto případě nezastává žádný názor.

 

nezdravá výživa

Ø      Nezdravý způsob výživy a stravování se představuje v naší společnosti i z hlediska samotných dotázaných velký celospolečenský problém. Takto situaci hodnotila téměř polovina populace (46%). Za problém méně závažný považuje stravování více než třetina osob (34%). To co jíme nepředstavuje nic negativního pro 12% respondentů. 7,6% dotázaných opět k odpovědi využilo možnost „nevím“.

 

nevhodné ceny potravin

Ø      Nevhodné ceny potravin společně s nemocí šílených krav a nákazami typu salmonelózy představují pro naší společnost nejzávažnější problém (55,6%). Méně problematicky vidí ceny potravin 27,8% osob, bezproblémově poté 7,5% respondentů. Nevyhraněný názor zastává v tomto případě 9% osob.

 

Ø      Obecně lze shrnout, že ženy hodnotí jednotlivé problémy více negativně než muži.

 

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP