Údaje na obalu výrobků, které zajímají spotřebitele

 

Ø     Spotřebitele na obalech výrobků nejčastěji vyhledávají údaje o datu spotřeby konkrétního potravinářského výrobku (97,3%). V požadavku na tento údaj se v podstatě shodují všechny demografické kategorie.

Ø     O něco málo více než polovina osob (51,7%) se zajímá o složení výrobků. Tyto údaje jsou důležitější pro ženy. Dvě pětiny spotřebitelů vyhledávají na obalech také údaje o výrobci či dovozci výrobků. Takovéto informace naopak více přitahují muže. Stejné množství respondentů uvedlo také zájem o výživové údaje (energetické hodnoty, obsah tuku, bílkovin a cukrů ve výrobku). Tyto údaje jsou opět bližší ženám a také osobám s vyšším stupněm vzdělání. Ostatní informace týkající se například obsahu konzervačních látek uvádělo minimum dotázaných.

 

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP