Konzumace potravin z tzv. rychlého občerstvení

 

Ø      Populace je ve vztahu ke konzumaci jídel z tzv. rychlého občerstvení rozdělená do dvou téměř stejně velkých táborů. 51,7% osob uvedlo, že tato jídla konzumuje, opačný názor byl zaznamenán u 48,3% obyvatelstva. Konzumace klesá s přibývajícím věkem respondentů. Ve skupině osob nejmladších (do 20 let věku) se za konzumenta označilo 86,3% dotázaných, ve skupině osob mezi 26 – 30 lety  to bylo 70,2% osob, v kategorii dotázaných ve věku 56 – 60  se již jednalo pouze o 20,2%. Přístup žen i mužů k tomuto typu stravování je možno označit za velmi podobný.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP