Vztah obyvatelstva ČR k potravinám ošetřeným zářením

 

Ø     Vztah obyvatelstva k potravinám ošetřeným zářením je obdobný jako vztah k potravinám geneticky upraveným. Velká část populace, v tomto případě se jedná o 52,3%  osob, o ozařování potravin nic neví. Nejvíce informováni jsou v tomto případě vysokoškolsky vzdělaní respondenti.

Ø     23% obyvatel se vyslovilo ve smyslu, že by si takovéto potraviny nikdy nekoupilo a nekonzumovalo.

Ø     Vstřícný postoj k těmto potravinám vyjádřilo pouhých 11,6% populace. Častěji se jednalo o ženy, naopak nejméně v této názorové skupině byli zastoupeni nejstarší občané.

Ø     Nezájem o problematiku byl zjištěn u 13,1% obyvatel. Stejně jako v případě geneticky modifikovaných potravin se častěji jednalo o muže.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP