Vztah obyvatel ČR ke geneticky modifikovaným potravinám

 

Ø      O něco více než dvě pětiny obyvatelstva (41,5%) nemají dostatek informací týkajících se tohoto typu potravin. Z toho pramení i jejich nevyhraněný názor na tuto problematiku.

Ø      Obavy z geneticky modifikovaných potravin vyúsťující v odmítání jak jejich nákupu, tak i následné konzumace, má jedna pětina obyvatel. V tomto případě se častěji jedná o vysokoškolsky vzdělané osoby a také o obyvatele Prahy, středočeského kraje a obou starých krajů moravských.

Ø      Vstřícný postoj k tomuto typu potravin vyjádřilo stejné množství osob jako tomu bylo v případě jejich odmítání. Opět se jedná o pětinu populace, častěji poté o ženy. Nejméně takovýchto respondentů se nachází ve skupině nejstarších dotázaných.

Ø      Další pětina obyvatelstva vyjádřila vůči tomuto problému svůj nezájem. Více takovýchto osob je mezi muži a nejstaršími spoluobčany. Naopak zájem o problematiku vykazují vysokoškolsky vzdělané osoby.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP