20. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 

 v termínu:   25. – 26. října 2007 (čtvrtek, pátek)

 

 Předběžný rámcový program jednání:

 

1.        Schválení programu zasedání

2.        Deklarace nezávislosti členů VVP

3.        Aktuální informace (Ruprich, KS-BP, členové – EK,…)

4.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5.        Možnosti spolupráce VV a EFSA (Zástupce KS-BP, Ruprich, členové)

6.        Postup prací na přehledných materiálech VVP

7.     Stanoviska, informace:

8.     Projekty VVP

9.     Nová odborná témata a náměty:

10.   Průzkum veřejného mínění:

11.   Různé:

 

 

 

07.05.2008, J.Ruprich