19. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     28.06. 2007 (čtvrtek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

1.        Schválení programu zasedání

2.        Deklarace nezávislosti členů VVP

3.        Aktuální informace (Ruprich, KS-BP, členové – EK,…)

4.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5.        Možnosti rozvoje spolupráce od VV směrem k EFSA (Zástupce KS-BP, Ruprich, členové)

6.        Problematika výživy v ČR (Ruprich, zástupce MZ ČR)

7.        Postup prací na přehledných materiálech VVP:

                8.     Stanoviska, informace

 9.    Projekty VVP

10.   Nová odborná témata 

11.   Průzkum veřejného mínění: 

12.   Různé

 

 

 

Předběžný program jednání PS k problematice výživy v ČR

 

 v termínu:     27.06. 2007 (středa), CHPŘ SZÚ

 

1.      představení účastníků a popis jejich profesního vztahu k výživě;

2.      práce EFSA a vymezení možností VVP v oblasti výživy

3.      diskuse k naplňování výživových doporučení MZ ČR v populaci ČR

4.      průzkum názorů veřejnosti

5.      různé

 

 

 

15.08.2007, J.Ruprich