18. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     17.05. - 18. 05. 2007 (čtvrtek, pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1.        Schválení programu zasedání

2.        Deklarace nezávislosti členů VVP

3.        Aktuální informace (Ruprich, KS-BP, členové – EK,…)

4.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5.        Možnosti rozvoje spolupráce od VV směrem k EFSA (Zástupce KS-BP, Ruprich, členové)

6.        Postup prací na přehledných materiálech VVP 

7.     Stanoviska, informace

8.     Projekty VVP

9.     Nová odborná témata

10.   Průzkum veřejného mínění:

11.   Různé

15.08.2007, J.Ruprich