17. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     22.02. - 23. 02. 2007 (čtvrtek, pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1.        Schválení programu zasedání

2.        Deklarace nezávislosti členů VVP

3.        Aktuální informace (Ruprich, KS-BP, členové – EK,…)

4.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5.        Hodnocení práce VVP v roce 2006 (Ruprich)

6.        Nové náměty do plánu práce VVP na rok 2007

7.        Možnosti rozvoje spolupráce od VV směrem k EFSA (Zástupce KS-BP, Ruprich, členové)

8.        Problematika cyanotoxinů (doc. Maršálek Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny)

9.        Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin (Ruprich a členové PS) - náhrada za zrušenou pracovní schůzku z 24.1.2007 z důvodu sněhové kalamity

10.     Postup prací na přehledných materiálech VVP:

20.02.2007, J.Ruprich