16. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     30.11. - 1. 12. 2006 (čtvrtek, pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1.        Schválení programu zasedání

2.        Deklarace nezávislosti členů VVP

3.        Aktuální informace (Ruprich, KS-BP, členové – EK,…)

4.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5.        Postup prací na přehledných materiálech VVP: 

6.     Stanoviska, informace

7.     Projekty VVP

8.     Nová odborná témata 

9.     Průzkum veřejného mínění 

10.   Různé

24.11.2006, J.Ruprich