15. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     12.-13. října 2006 (čtvrtek, pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1.        Schválení programu zasedání

2.        Deklarace nezávislosti členů VVP

3.        Aktuální informace z jednání EK, atp.

4.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

5.        Postup prací na přehledných materiálech VVP

6.     Stanoviska, informace

7.     Projekty VVP

8.     Nová odborná témata 

9.     Průzkum veřejného mínění 

10.   Spolupráce ÚZPI a VVP

11.   Různé: Finanční a personální otázky, termín a místo příštího zasedání, jiné

09.10.2006, J.Ruprich