14. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     4. května 2006 (čtvrtek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:


1. Schválení programu zasedání
2. Deklarace nezávislosti členů VVP
3. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, členové – EK,…)
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)
5. Rekapitulace námětů členů VVP a témat, které mají být zpracovány v příštím období, definování termínů (tajemník, Ruprich)
6. Průzkum veřejného mínění 2006 - náměty (Ruprich, členové VVP)
7. Různé:
• Finanční a personální otázky
• Termín a místo příštího zasedání
• Jiné
 

03.05.2006, J.Ruprich