13. plenární zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     23. – 24. února 2006 (čtvrtek, pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

 

1.        Schválení programu zasedání

2.        Deklarace nezávislosti členů VVP

3.        Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, případ RASFF 2006.0068 – dioxiny ve vepřovém sádle z Belgie; členové – EK,…)

4.        Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5.        Zhodnocení výstupů VVP (Ruprich)

6.        Volby předsedy a místopředsedy na druhé tříleté volební období

7.        Náměty členů VVP, které by byly zpracovány v příštím období (jednotliví členové VVP)

8.        Průzkum veřejného mínění (výsledky šetření v letech 2004, 2005, 2006) – příprava tiskové konference (Ruprich, členové VVP)

9.        Setkání se zástupci spotřebitelských organizací k problematice bezpečnosti potravin (24. 2. 2006 v 10.00 – 12.00 hod.)

10.     Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

 

16.02.2006, J.Ruprich