12. řádné zasedání Vědeckého výboru pro potraviny

 

 v termínu:     24. – 25. listopadu 2005 (čtvrtek, pátek), CHPŘ SZÚ

 

Předběžný rámcový program jednání:

 

1. Schválení programu zasedání

2. Deklarace nezávislosti členů VVP

3. Aktuální informace (Ruprich – EFSA, KS-BP, členové – EK,…)

·         Nová legislativa k PCB od 1.1.2006? Vážné pro ČR? (Drápal, Ruprich)

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání (tajemník)

5. Postup prací na přehledných materiálech VVP:

 

Výživa (Müllerová)

Aktuální informace

 

 6. Stanoviska, informace:

 

E. sakazakii (Špelina)

Informace

TFA (Ruprich)

Stanovisko – postup práce

Toxaphen v potravinách (Ruprich)

Informace

Fytosteroly v potravinách nového typu (Ruprich)

Informace

Schvalování potravních doplňků jako PNT (Ostrý, Winklerová, Ruprich)

Informace

Ekologické zem?d?lství ‑ zdroj bezpečných krmiv a potravin (VVVZ, Hajšlová, Ostrý)

Informace

PBDE v potravinách (Hajšlová, Řehůřková)

INFO/2005/4/draft/PBDE

Kapr: nutriční složení masa a bezpečnost (Ruprich)

Informace

 

 

7.  Projekty VVP:

 

Nové náměty (členové VVP)

 

 

 

 

8. Nová odborná témata:

 

Nové náměty (členové VVP)

 

NDL-PCB - pravděpodobnostní hodnocení expozice populace v ČR (Ruprich, Řehůřková)

Dodatek ke stanovisku

Pravděpodobnostní hodnocení dietárního přívodu celkové rtuti pro skupiny populace v ČR (Ruprich, Řehůřková)

Dodatek ke stanovisku

Akrylamid v potravinách (Hajšlová)

Informace - nové poznatky

PAHs v potravinách (Hajšlová)

Informace

 

 

9. Průzkum veřejného mínění:

 

Průzkum 2004

Informace - tiskovka

Průzkum 2005

Informace

 

 

10. Různé:

·         Finanční a personální otázky

·         Termín a místo příštího zasedání

·         Jiné

 

16.02.2006, J.Ruprich